درباره شرکت افغان بار

شرکت افغان بار   در ایران فعالیت خود را از سال 1390 آغاز کرده است، که در حال حاضر با بیش از 200 پرسنل دارای بیشترین درصد رشد در صنعت حمل و نقل کشور و همینطور طی دو سال پیاپی به عنوان اولین و ممتازترین برند در صنعت حمل و نقل شناخته شده است.ما با تغییر استراتژی های سازمانی، زاویه دید پرسنل و توجه به مدیریت متمرکز؛ سعی در نزدیک تر شدن به استانداردهای بین المللی داریم.

However, it’s probably much better to write your own composition

If you are not sure about where to find the essays which you would like, there are some of these writers that offer absolutely free proofreading and editing for cheap essay writer their clientele.

than not.

عبید رسولی

مدیر عامل, افغان بار

خدمات باربری

از ایران به تمام نقاط افغانستان

انتقال سریع

10،20 روزه

خدمات افغان بار

حمل ونقل هوایی

انتقال بسته های کوچک مهم وضروری از طریق مرز هوایی

حمل ونقل هوایی

انتقال بسته های کوچک مهم وضروری از طریق مرز هوایی

حمل ونقل هوایی

انتقال بسته های کوچک مهم وضروری از طریق مرز هوایی

حمل ونقل هوایی

انتقال بسته های کوچک مهم وضروری از طریق مرز هوایی

چرا افغان بار؟

حمل ونقل هوایی

انتقال بسته های کوچک مهم وضروری از طریق مرز هوایی

حمل ونقل هوایی

انتقال بسته های کوچک مهم وضروری از طریق مرز هوایی

حمل ونقل هوایی

انتقال بسته های کوچک مهم وضروری از طریق مرز هوایی

حمل ونقل هوایی

انتقال بسته های کوچک مهم وضروری از طریق مرز هوایی