زمانی که وارد جمعی می شوی، لباس هایت معرف تو هستند و زمانی که خارج می شوی، افکار و سخنانت …

— لئو تولستوی

خدمات افغان بار

حمل و نقل هوایی

انتقال بسته های کوچک مهم وضروری از طریق مرز هوایی

حمل و نقل زمینی

نتقال اموال مجاز شما خورده بار ودربستی با تریلی های چادری مجهز اجناس شکستنی شما تضمین میشود اجناس دربستی شما در مبداء بارگیری ودرب گدام شما تخلیه میشود

حمل و نقل ریلی

انتقال اموال ضروری شما ازطریق تاکسی از ایران به هر جای افغانستان بسیار سریع ومطمئن انجام میشود

حمل و نقل ریلی

انتقال اموال شما از اروپا،چین ،دبۍ و سایر کشور های منطقه از طریق مرز های دریایی به تمام نقاط افغانستان

پروژه های افغان بار

Maritime Transport (Tranche)
Ground transportation (transit)
Air transport
railroad transportation
Carrying fuel
Definitive clearance of goods
Import and export of goods
Car hood

چرا افغان بار؟

تجاران محترمی که به دلیل نداشتن وقت کافی و یا مصارف گزاف ویا با هر دلیل دیگه نمیتواند به ایران سفر کند و اموال مورد نظر شان خریداری وانتقال دهد
با مشاورین ما به تماس شده وجنس مورد را اعلام نماید مشاورین ما در ایران در مدت کم تمام اطلاعات و قیمت های جنس به شما اعلام میکند و درصورت توافق قرارداد و اقدام به خرید صورت میگیرد

ایمن و قابل اطمینان

بسته بندی کامل اجناس شکستنی و انتقال آن با ضمانت 100 درصد

خدمات حمل و نقل سریع

انتقال اموال ضروری شما ازطریق تاکسی از ایران به هر جای افغانستان بسیار سریع ومطمئن انجام میشود

حمل و نقل در سراسر جهان

انتقال اموال شما از اروپا،چین ،دبۍ و سایر کشور های منطقه از طریق مرز های دریایی به تمام نقاط افغانستان

مقالات افغان بار

International shipping laws
  • 15 دسامبر 2019

International shipping laws

International shipping lawsThe international shipping industry has common rules that countries in some cases require to comply with a number of general and other laws in particular. The most important of these are:Customs rules:Refers to the customs laws of the ...

International Freight Forwarding Organizations
  • 15 دسامبر 2019

International Freight Forwarding Organizations

  International freight transportation today plays an important and effective role in meeting the needs of different countries, which in turn enhances the economic cycle of countries and the supply of surplus production to other countries, thereby expanding international marketing activities. ...

عبيد رسولي

عبيد رسولي

مدیر حمل و نقل

تيم اسپانسر ما